Esileht

Õppekava

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Meist

Prillimäe lasteaed on kogukonnas tunnustatud, arvestatav, pidevalt arenev ja nõuetele vastav kaasaegse õpikeskkonnaga lasteaed, kuhu laps tahab tulla, kuhu vanem tahab oma lapse tuua ja kus õpetaja tahab töötada

Menüü

Meie lasteaed kasutab võimalust rikastada laste toitu soodsa koolipiima ja lastele tasuta jagatava koolipuuviljaga. Toetusi vahendab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).