Lapsevanem on oma lapse kõige esimene õpetaja ning mõistab teda paremini kui keegi teine. Lapsega rääkimise, mängimise kaudu, talle lihtsaid oskusi õpetades loome aluse tema edasisele arengule.

Teleri ja arvuti väljalülitamine ning vabanenud aja koos lapsega veetmine loob väärtusliku võimaluse temaga õppimiseks. Mõni idee tegevuste kohta, mille kaudu lapsed õpivad:
• koos aias toimetamine annab lapsele teadmisi taimede, putukate ja loomade elu kohta;
• usaldades köögis lapsele mõne lihtsa töö, näiteks moosi saia peale määrimise, anname talle väikese õppetunni kokakunstist ning arendame samas tema käelist osavust;
• koos mängimine õpetab lapsele ausust, reeglitega arvestamist ning koostööoskusi;
• perekonna- ja puhkusefotode näitamisega saame anda teavet perekonna ajaloo ja geograafia kohta.
Sellised arendavad tegevused ei ole lapse jaoks sugugi koormavad, kuni ta tajub neid mängu ning lõbuna. Mõnikord võiksime lapsele endale valida anda, mida ta tahaks teha. Teisel juhul jälle oleks hea võtta osa ühistegevusest koos teiste lastega – see õpetab keskenduma või arendama mõnd konkreetset oskust, näiteks kääride kasutamist, pabermosaiigi kokkukleepimist vmt.