Koos lugemine

Ettelugemine lapsele, olgu või ainult 10 minutit päevas, on hindamatu väärtusega ettevõtmine, mis ei aita mitte ainult kaasa lapse lugema ning kirjutama õppimisele, vaid arendab temas ka üldist kirjandushuvi.

Et sisse viia lõbus ja efektiivne lugemisrutiin oma lapse jaoks.
• veetke 10 minutit päevas koos lugedes, tehke see lõbusaks, valides raamatuid, mida te mõlemad naudite;
• rääkige raamatu piltide põhjal tegelastest ja nendega toimuvast, mõelge välja omi lugusid;
• ostke raamatuid lapsele kingituseks ja külastage sageli raamatukogu.
Lugemisoskuse arendamine ei pruugi aga piirduda ettelugemisega. Ajal, kui viibite lapsega bussis, poes või arsti juures, avaneb loendamatuid võimalusi last õpetada temaga koos silte lugedes. Ühtlasi on lõbus viis kirjutamisoskuse arendamiseks näiteks oma hoovis mängimise ajal kriidiga asfaldile või pulgaga liivale tähti kirjutada.


Tähtede õppimine

Lapsed õpivad enamasti lugema sel viisil, et sobitavad tähti häälikutega, mida nad kuulevad. Et seda protsessi ergutada, võite:
• lasta lapsel näidata tähte, mida ta tunneb (näiteks tema nime algustäht) sõnades;
• laulda koos laulukesi või lugeda aeglaselt, osutades samal ajal vastavatele sõnadele raamatutekstis;
• vaadata koos katalooge või brošüüre ning proovida lugeda teise kirjaga või rasvases trükis esile toodud sõnu;
• mängida sõna- ja riimimänge, et esile tõsta häälikute kõla erinevates sõnades, nende esitähti jne;
• mängida sõnade kõlaga, nuputate sõnu, mis algaksid kõik sama häälikuga, luua koos lapsega ise uusi naljakaid sõnu.

Kirjutamisoskuse arendamine

Lapsed naudivad sageli eksperimenteerimist paberi ja erinevate kirjutusvahenditega. Neile meeldib sodida, teha värviplekke või kritseldada kujundeid, ka kirjutada nende endi väljamõeldud „kirjas”. Kogu selline tegevus on aluseks edaspidisele kirjaoskuse kujunemisele. Seda protsessi saab soodustada ja ergutada, kui
• õpetame teda jätma paberile jälgi paljude erinevate vahenditega: pintslid, rasvakriidid, lapse enda sõrmed, porolooni- või käsnatükid, isetehtud või laste joonistamiskomplekti kuuluvad pitsatid, šabloonid jms;
• võimaldame lapsele teisi käelist motoorikat arendavaid tegevusi, nt voolimine, paberi lõikamine, sõlmede tegemine;
• aitame lapse kätt juhtides tal kirjutada suuri tähti ja lühikesi sõnu;
• aitame tal ise valmistada kaarte ja kutseid ning neisse teksti kirjutada;
• lubame lapsel ka teistele õnnitluskaartidele ise oma nimi alla kirjutada.