Alates 30. märtsist 2020 muutub lasteaia lahtioleku aeg. Lasteaed on avatud 07.00-18.30.

Valverühmade süsteem kaob, mõlemad rühmad on avatud lasteaia lahtioleku aja lõpuni.

Muudatus on heaks kiidetud hoolekogu koosolekul hoolekogu liikmete poolt 06.02.2020. Otsus on Kohila vallavalitsusele teatavaks tehtud.

Hoolekogu koosoleku protokoll on leitav lasteaia Eliisi keskkonnas dokumentide kaustast.

 

Anu Kaeval

Prillimäe Lasteaed Põnnipere

direktor