Kohila Vallavalitsus otsustas vabastada pered lasteaia kohatasust juhul kui laps ei osale lasteaia töös piirangute perioodil

 

Eestis on alates 11. märtsist kehtestatud piirangud seoses koroonaviiruse haiguse COVID-19 levikuga. Kohila valla lasteaedades käivate laste vanematele nagu kõigile lasteaia laste vanematele Eestis on antud edasi valitsuse tungiv soovitus vältimatu vajaduseta last lasteaeda mitte tuua piirangute perioodil. Selle soovituse eesmärk on viia kontaktide arv võimalikult väikeseks, et panna piir viiruse levikule.

Vallavalitsus võttis Kohila vallavolikogu volitusel vastu otsuse vabastada lapsevanemad kohatasu maksmisest juhul kui laps ei osale lasteaia töös piirangute perioodil. Kohatasu vabastus on jagatud kolmeks perioodiks seetõttu, et vabariigi valitsus on pikendanud piiranguid kuni 25. aprillini. Lasteaia kohatasu vabastused on järgmised:

  • vanemad, kelle laps ei osale lasteaia töös ajavahemikus märtsist kuni 11. aprillini 2021. a on vabastatud aprillikuu kohatasust;
  • vanemad, kelle laps ei osale lasteaia töös ajavahemikus märtsist kuni 25. aprillini 2021.a. on vabastatud aprilli- ja maikuu kohatasust;
  • vanemad, kelle laps ei osale lasteaia töös ajavahemikus aprillist kuni 25. aprillini 2021.a. on vabastatud maikuu kohatasust 75% ulatuses.

 

Vanematel, kes soovivad lapse koju jätta alates 5. aprillist kuni 25. aprillini, on võimalus seda teha ning sellisel juhul on nad vabastatud maikuu kohatasust 75% ulatuses. Juhul kui piirangute perioodi veelgi pikendatakse, teeb vallavalitsus otsused vastava info saamisel.

 

Lasteaedade jaoks on oluline teada kui lapsevanem otsustab pärast esimese piirangu perioodi lõppu, et tal ei ole enam võimalik last kodus hoida ja soovib lapse tuua lasteaeda alates 12. aprillist. Seetõttu tuleb lasteaiale sellest soovist kindlasti hiljemalt 9. aprilliks teada anda. Samuti on oluline teavitada lasteaeda, kui soovite last kodus hoida 5. aprillist 25. aprillini.

 

Lasteaia kohatasust vabastuse eesmärk on soodustada vanemate valikut aidata kaasa COVID-19 leviku tõkestamisele ning jätta laps koju. Vanemad, kellel on võimalus laps koju jätta toetavad omakorda vanemaid, kes töö iseloomust sõltuvalt või perekondlikel kaalutlustel väga vajavad lasteaiakohta – see on üksteise toetamine keerulisel ajal.

 

Erinevalt olukorrast eelmisel kevadel on praegu viirus levimas ka väikelaste seas – nad võivad nakatuda ja ka kanda viirust edasi. Seetõttu on väga oluline ka väikelaste kontakte vähendada.

 

Täiendavaid selgitusi kohatasust vabastamise otsuste kohta saab lasteaia juhatajalt ja haridusnõunikult.

Püsigem terved!