Kohila vallavalitsuse soovitus lähtuvalt vabariigi valitsuse poolsest sõnumist piirangute jätkumise kohta kuni 30. aprillini on, et vanemad võimalusel hoiaks veel lapsi ühe nädala kodus. Haigestunute arv on Kohila vallas langustrendis – see on kõigi ühise pingutuse tulemus!

Kui vanemad, kes on hoidnud lapsi kodus 15. märtsist kuni 25. aprillini peavad vajalikuks tuua lapse esmaspäeval 26. aprillil lasteaeda, siis kohatasu maikuu eest siiski ei rakendata.

Lapsevanemad, kes jätsid lapsed koju alates 5. aprillist ning ei too last lasteaeda kuni 30. aprillini, on vabastatud maikuu kohatasust.

Väga oluline on pidada kinni lasteaedades viiruse leviku tõkestamiseks seatud reeglitest. Kindlasti ei tohi last tuua lasteaeda juhul, kui peres on haigestunu COVID-19 haigusesse. Samuti ei tohi last lasteaeda tuua juhul, kui peres on nakatumise kahtlus ning keegi pereliikmetest on minemas testima või ootab testi tulemust – enne pereliikme negatiivset testitulemust ei tohi last lasteaeda tuua. Kahtluse korral pigem jätta laps koju. Haigussümptomid võivad olla haigestumise alguses märkamatud, eriti noorte ja laste korral. Iga haigestunu sattumine lasteaia kollektiivi toob kaasa suure hulga lähikontaktseid ja takistab lasteaedade tööd.

Hoiame ennast ja kaaslasi ning püsigem terved!

Meeri Ehandi

haridusnõunik