Lasteaia kohatasu soodustuse taotluste esitamine Kohila valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO

20.01.2021
Alates 20.01.2021 kuvatakse ARNO keskkonnas lapsevanematele, kes vastavad Kohila valla määruses „Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmise kord”

loetletud soodustuste saamise tingimustele, “Minu lapsed” tabeli üleval servas paremas nurgas nupp “Munitsipaallasteaia lasteaiatasu soodustuse taotlus”. Selleks, et taotlus esitada, tuleks vajutada antud nupule. Avaneval taotlusvormil kuvatakse taotluse esitaja kontaktandmeid, laste andmeid vastavalt rahvastikuregistri andmetele ning toetuse saamise alguskuupäeva – lapsevanem neid andmeid taotlusel muuta ei saa. Võimalus on “Muu info” alla vajadusel kirjutada informatsiooni, mida soovite vallaamentikule esitada. Taotluse esitamiseks tuleb vajutada nuppu “Esita taotlus” ning taotlus on jõudnud vallaametniku lauale menetlemisele.

Kuni 1. veebruariks (kaasaarvatud) 2021. aastal esitatud taotluste alusel saadakse alates kolmandast lapsest kohatasu vabastust nii jaanuari kuu eest tagasiulatuvalt kui edasiste kuude eest kuni õppeaasta lõpuni. 2. veebruarist kuni 1. märtsini esitatud taotluste alusel saadakse kohatasu soodustust alates märtsi kuus väljastatud arvest jne. Uuel õppeaastal (2021/2022 õ.a) soodustuse saamiseks tuleb esitada uus taotlus. Vanemad, kes on esitanud suurepere kohatasu soodustuse taotluse, kuid soovivad alates kolmandast lapses kohatasu vabastust, peavad esitama taotluse ARNO keskkonnas.

Muude kohatasu soodustuste osas soodustusi tagasiulatuvalt ei rakendata.

Kõik, kes juba on selle õppeaasta kohta kohatasu soodustuse taotluse esitanud (teise lapse kohatasu soodustus, suure pere kohatasu soodustus v.a kohatasu vabastus alates kolmandast lapsest, puudega lapse kohatasu soodustus) ja kellel see soodustus on rakendunud, ARNO keskkonnas uut taotlust enne uue õppeaasta algust uuesti esitama ei pea.

Puudega lapse kohatasu vabastuse taotlust selles keskkonnas esitada ei saa. See taotlus tuleb esitada lasteaia juhile, kes edastab taotluse raamatupidamisele.

Meeldetuletuseks veel kord kõik sissetulekust mittesõltuvad kohatasu soodustuse liigid Kohila vallas:

lapsevanema poolt kaetav kohatasu on seotud Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammääraga ning moodustab sellest 10%, ehk kohamaks aastal 2021 on 58,40 eurot;
juhul, kui peres on kaks last ning mõlemad käivad lasteaias, on teise lapse eest kohatasu ühes kuus 8% palga alammäärast ehk 2021. aastal 46,72 eurot;
kui peres kasvab kolm või enam lapsetoetust saavat last, siis sama pere esimesele ja teisele lapsele moodustab kohatasu ühes kuus 8% töötasu alammäärast, ehk 2021. aastal 46,72 eurot;
ning kui peres kasvab kolm või enam lapsetoetust saavat last siis kolmanda ja enama lapse eest vanem koolieelse lasteasutuse kohatasu ei maksa.
puudega lapse eest lapsevanem kohatasu ei maksa.
Soodustust on lapsevanemal õigus taotleda juhul, kui laste ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kohila vallas.

Kui tekib tõrkeid taotluste esitamisel või vajate abi taotluse esitamisel, siis võtke julgelt ühendust valla haridusnõunikuga, kelle kontaktid leiate valla kodulehelt https://kohila.kovtp.ee/ametnikud-ja-tootajad