Koolieelse lasteasutuse kohatasu maksmisest vabastamine

KOHILA VALLAVOLIKOGU

 OTSUS

Kohila                                                                                                                                    30. juuni 2020 nr 15

Koolieelse lasteasutuse kohatasu maksmisest vabastamine

Eesti Vabariigis kehtis perioodil 16.03.2020 kuni 17.05.2020 eriolukord seoses koroonaviiruse levikuga. Kohila valla koolieelsed lasteasutused olid avatud, kuid lasteaias käis alla 10% lastest. Olles eelnevalt kooskõlastanud muudatuse lasteaedade personaliga ning viinud läbi lapsehoiu vajaduse ulatuse väljaselgitamiseks küsitluse lapsevanemate seas, tühistas vallavalitsus 20...

Loe edasi

Lapsehoiu kohatasu omaosaluse maksmisest osaline vabastamine eriolukorra ajal

                                                             

                                                              KOHILA VALLAVALITSUS
                                                                           KORRALDUS

Kohila                                                                                                          04. mai 2020 nr 95

Lapsehoiu kohatasu omaosaluse
maksmisest osaline vabastamine
eriolukorra ajal

Võttes aluseks Kohila valla lapsehoiuteenuse osutajate otsused ning tuginedes Kohila
Vallavolikogu 26. märtsi 2019. a määruse nr 6 “Lapsehoiu toetuse maksmise kord“ § 4
lõigetele 1 ja 8

1...

Loe edasi

Tööpakkumine õpetajale

Pakume tööd lasteaiaõpetajale 1,0 koormusega alates 1. juuni 2020.

Kui sa oled sõbralik ja koostöövalmis ning huvitud tööst liitrühmas, siis saada

avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad e-mailile ponnid@kohila.ee 22. maiks k.a.

Asume aadressil Lasteaia tänav 7, Prillimäe alevik, Kohila vald, 79702 Raplamaa.

Täiendav informatsioon 5556 0049

Loe edasi

Riik saatis lasteaedadele juhised tegevuse ümberkorraldamiseks

Haridus- ja Teadusministeerium
17. märts 2020 – 10:17

Riik saatis kohalikele omavalitsustele ja lasteaedadele juhised töö ümberkorraldamiseks, et vältida nakkuse edasikandumist. Riigi toimimise huvides on oluline, et lasteaiad ja –hoiud oleks avatud nii palju, kui hädavajalik ning nii vähe, kui võimalik. Munitsipaallasteaedade ja –hoidude lahtioleku ja töökorralduse otsustab jätkuvalt kohalik omavalitsus ning eraasutuste puhul pidaja.

Vältimaks nakkuse edasikandumist, tuleb lasteaedade ja –hoidude töö korraldamisel arvestada mitmete piirangutega:

• Mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse.
• Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust.
• Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud...

Loe edasi

MUUDATUSED LASTEAIAS ERIOLUKORRA TÕTTU RIIGIS

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, noortekeskused ja huvikoolid välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Alates 16.märtsist on lasteaed rakendanud mitmeid ennetavaid meetmeid, et vähendada laste ja töötajate nakatumise riski ning takistada piisknakkuste sh uut tüüpi koroonaviiruse COVID-19 võimalikku...

Loe edasi

LASTEAIA LAHTIOLEKU AJA MUUDATUS

 

Alates 30. märtsist 2020 muutub lasteaia lahtioleku aeg. Lasteaed on avatud 07.00-18.30.

Valverühmade süsteem kaob, mõlemad rühmad on avatud lasteaia lahtioleku aja lõpuni.

Muudatus on heaks kiidetud hoolekogu koosolekul hoolekogu liikmete poolt 06.02.2020. Otsus on Kohila vallavalitsusele teatavaks tehtud.

Hoolekogu koosoleku protokoll on leitav lasteaia Eliisi keskkonnas dokumentide kaustast.

 

Anu Kaeval

Prillimäe Lasteaed Põnnipere

direktor

Loe edasi

Jätame jälje Eesti kultuuripärandisse.

Eesti Vabariik tähistab 24. veebruaril 100 sünnipäeva. Prillimäe Lasteaed Põnnipere soovib juubeliaasta raames koguda lasteaiast mälestusi ja sellega jätta jälg Eesti kultuuripärandisse.

Meie lasteaed on tegutsenud alates 1961 aastast. Algselt kandis lasteaed Salutaguse sovhoosi lastepäevakodu nime, nüüd tegutseme Prillimäe Lasteaed Põnnipere nime all.

Kutsume kõiki lasteaia vilistlasi, endiseid ja praeguseid töötajaid oma mälestusi meiega jagama.

Palun pange kirja, kuidas olite meie lasteaiaga seotud: nimi, vilistlane või töötaja ning töötamise või lasteaias käimise periood. Kirjutage meile, mida te lasteaias veedetud ajast mäletate. Teie meenutustest soovime lasteaia juubeliks koostada brošüüri.

Oma mälestused saatke meile kas meili aadressile: ponnid@kohi...

Loe edasi