Kohatasust vabastus

Kohila Vallavalitsus otsustas vabastada pered lasteaia kohatasust juhul kui laps ei osale lasteaia töös piirangute perioodil

 

Eestis on alates 11. märtsist kehtestatud piirangud seoses koroonaviiruse haiguse COVID-19 levikuga. Kohila valla lasteaedades käivate laste vanematele nagu kõigile lasteaia laste vanematele Eestis on antud edasi valitsuse tungiv soovitus vältimatu vajaduseta last lasteaeda mitte tuua piirangute perioodil. Selle soovituse eesmärk on viia kontaktide arv võimalikult väikeseks, et panna piir viiruse levikule.

Vallavalitsus võttis Kohila vallavolikogu volitusel vastu otsuse vabastada lapsevanemad kohatasu maksmisest juhul kui laps ei osale lasteaia töös piirangute perioodil...

Loe edasi

KOHATASUST VABASTAMISE INFO

Seoses riigis COVID-19 olukorraga seotud piirangutega perioodil 11. märts kuni 11. aprill 2021 ja suure vajadusega vähendada kontakte ning koroonaviiruse levikut, palume lapsevanematel kaaluda võimalust mitte tuua last lasteaeda nimetatud ajavahemikus  – otsuse teeb perekond lähtudes oma võimalustest ja vajadustest. Kuna piirangute kehtestamine võis tulla lapsevanematele ootamatult ning kohatasust vabastamise kohta ei olnud infot enne 11. märtsi ja võttes arvesse, et lapsevanemad vajavad aega võimaluste kaalumiseks ja pereringis läbi arutamiseks, siis rakendatakse kohatasust vabastust lapsevanematele, kes ei too last lasteaeda alates esmaspäevast 15. märtsist kuni 11. aprillini 2021...

Loe edasi

Koroonaviiruse leviku tõkestamise ranged piirangud kehtivad vähemalt üks kuu

Distantsõppele peavad jääma ka 1.-4. klasside õpilased, lasteaialapsed soovitatakse koju jätta

9. märts 2021 – 8:45

Vabariigi valitsus võttis eilsel kabinetinõupidamisel vastu põhimõttelise otsuse, et 11. märtsist alates peavad ka 1.–4. klasside õpilased jääma distantsõppele. Samuti kehtestatakse täiendavad piirangud huviharidusele ja -tegevusele, noorsotööle, täiendkoolitustele ning -õppele. Lapsevanematel palume ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja lastehoidu mitte viia. Täna on valitsusel plaanis erakorralisel istungil heaks kiita piirangute korraldus. Ministeerium saadab esimesel võimalusel kõigile haridusasutustele täpsemad juhised.

COVID-19 olukord on Eestis äärmiselt kriitiline – nakatumise näitajad kasvavad, haiglad on ülekoorm...

Loe edasi

Lasteaia suvepuhkus 2021 aastal

Lasteaed on suvel kollektiivpuhkusel 28.06.-03.08.2021.

  1. augustil on lasteaia suurpuhastuse päev.

 

Lapsi hakkame valverühma vastu võtma 5. augustil.

 

Valverühmad töötavad järgmiselt:

Krõlli rühmas 14.06.-25.06.

23.-24. juuni on riigipüha tõttu lasteaed suletud.

Rübliku rühmas 05.08.- 16.08.2021

 

Mõlemad rühmad on avatud 17. augustist.

Loe edasi

VALVERÜHM

LASTEAIAS AVATAKSE KRÕLLI RÜHMAS VALVERÜHM ALATES 17. DETSEMBRIST KUNI 31. DETSEMBRINI.

UUEL AASTAL 4. JAANUARIL 2021 AASTAL ON TAAS AVATUD MÕLEMAD RÜHMAD.

Loe edasi

Terviseameti teade

Prillimäe lastead Põnnipere Krõlli rühm on suunatud isolatsiooni  kuni 16.12.2020 ja Rübliku rühm kuni 17.12.2020, seoses koroonaviiruse tuvastamise ja selle leviku tõkestamisega.

 

Loe edasi

Koolieelse lasteasutuse kohatasu maksmisest vabastamine

KOHILA VALLAVOLIKOGU

 OTSUS

Kohila                                                                                                                                    30. juuni 2020 nr 15

Koolieelse lasteasutuse kohatasu maksmisest vabastamine

Eesti Vabariigis kehtis perioodil 16.03.2020 kuni 17.05.2020 eriolukord seoses koroonaviiruse levikuga. Kohila valla koolieelsed lasteasutused olid avatud, kuid lasteaias käis alla 10% lastest. Olles eelnevalt kooskõlastanud muudatuse lasteaedade personaliga ning viinud läbi lapsehoiu vajaduse ulatuse väljaselgitamiseks küsitluse lapsevanemate seas, tühistas vallavalitsus 20...

Loe edasi

Lapsehoiu kohatasu omaosaluse maksmisest osaline vabastamine eriolukorra ajal

                                                             

                                                              KOHILA VALLAVALITSUS
                                                                           KORRALDUS

Kohila                                                                                                          04. mai 2020 nr 95

Lapsehoiu kohatasu omaosaluse
maksmisest osaline vabastamine
eriolukorra ajal

Võttes aluseks Kohila valla lapsehoiuteenuse osutajate otsused ning tuginedes Kohila
Vallavolikogu 26. märtsi 2019. a määruse nr 6 “Lapsehoiu toetuse maksmise kord“ § 4
lõigetele 1 ja 8

1...

Loe edasi

Tööpakkumine õpetajale

Pakume tööd lasteaiaõpetajale 1,0 koormusega alates 1. juuni 2020.

Kui sa oled sõbralik ja koostöövalmis ning huvitud tööst liitrühmas, siis saada

avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad e-mailile ponnid@kohila.ee 22. maiks k.a.

Asume aadressil Lasteaia tänav 7, Prillimäe alevik, Kohila vald, 79702 Raplamaa.

Täiendav informatsioon 5556 0049

Loe edasi