Kasulikud lingid

TARK VANEM – https://tarkvanem.ee/ AJAKIRI MÄRKA LAST – https://tarkvanem.ee/ TOITUMINE – https://toitumine.ee/ EESTI LASTEVANEMATE LIIT – https://laps.ee/ TARGALT INTERNETIS – https://www.targaltinternetis.ee/lapsevanematele/

Lapse harjumine lasteaiaga

Millist selgitustööd kodus enne lasteaeda teha? Praktiseerida mänguväljakul või naabri lastega koosmängus kehtivaid kirjutamata seaduseid – kuidas liituda mänguga; mida öelda(teha), kui keegi võtab mänguasja ära; mida öelda(teha), […]

Koolivalmiduse kaardi koostamine

Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust (Koolieelse lasteasutuse seadus […]