Mis on kiusamisest vaba programm?

„Kiusamisest vabaks!“ keskendub tervetele ja heatahtlikele suhetele lastegruppides nii lasteaias kui koolis.
Programm pärineb Taanist ja on kasutusel lisaks Taanile ja Eestile veel ka Fääri saartel, Gröönimaal ja Islandil. “Kiusamisest vabaks!” lähtub põhimõttest, et me kõik ei saa olla omavahel parimad sõbrad, kuid me kõik saame olla üksteisele headeks kaaslasteks ja seda heaks kaaslaseks olemist on võimalik õppida ja õpetada. Programmi sümboliks on lillat värvi Sõber Karu, kelle abil õpitakse tunnustama ennast ja kaaslast, ennetama ja ka lahendama konfliktsituatsioone. Sõber Karu toetab ühtlasi laste sujuvat üleminekut lasteaiast kooli. Loe edasi ….

Vaata ka tutvustavat videot:

Mis on kiusamine?

  • Kiusamine on rühmafenomen. Tõrjumine võib toimuda üksikisikute vahel, kuid kiusamise puhul toimub see rühmas, kus mitmel osalisel on suuremal või vähemal määral nähtav roll.  
  • Tõrjumine on süstemaatiline. Siin on tegu terve hulga suuremate ja väiksemate käitumisviisidega, mis kõik annavad lapsele märku, et “sa ei kuulu siia”. 
  • Kiusamisvormid võivad olla otseselt solvavad või kaudselt tõrjuvad. 
  • Kiusamine leiab aset lastekoosluses, kust laps ei saa ära tulla. Loe edasi….

Sõber karu

Sõber Karu on kiusamist ennetava metoodika „Kiusamisest vabaks!“ sümbol. Tema abil õpetatakse lasteaedades ja koolides lastele põhiväärtuseid – sallivust, hoolivust, austust ja julgust – ning arendatakse laste sotsiaalseid oskusi. Sõber Karu on kõigi laste ühine sõber ja hea kaaslane. Et kõigil metoodilistel vahenditel on tema kujutis, on tegemist tugevat sõnumit kandva tuttava tegelasega, kelle abil kõnetada nii lapsi kui ka vanemaid. Loe edasi….

Prillimäe lasteaed Põnnipere osaleb 2013. aastast MTÜ Lastekaitse Liidu projektis Kiusamisest vaba lasteaed

2013. aasta  veebruaris liitus meie lasteaed Taani metoodikal põhineva projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“. „Kiusamisest vaba lasteaed“ projektis osalevad 3-8 aastased lapsed, nende õpetajad, lapsevanemad ning lapsele olulised inimesed. Eestis on metoodika maaletoojaks ja projekti elluviijaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Programmi üldeesmärgid on:
•ennetada ja vähendada kiusamist lasteasutustes
•luua kiusamisvaba keskkond reeglite, käitumismudelite ja hoiakute näol
•töötada välja uusi meetodeid ja vahendeid kiusamise ennetamiseks
•teha koostööd Tallinna Ülikooliga kiusamist käsitlevate teadusuuringute raames

Projekt toetub neljale põhiväärtusele:
•sallivus – aktsepteerida lasterühma mitmekesisust
•austus – suhtuda hoolivalt rühma kõigisse lastesse, erinevuste ja kommete austamine
•hoolivus – huvi, osavõtlikkus ja abivalmidus kõigi laste vastu
•julgus – jääda endale kindlaks, seada oma piirid, astuda välja nähes teisi lapsi piire rikkumas

Projekti sümboliks on SÕBER KARU (Buddybear), mis väljendab turvalisust, hellust ja sõprust. Iga projektis osaleja laps saab endale karu, mis on mõeldud kasutamiseks tegevustes. SÕBER KARU on osaleja lastekoosolekutel, kaitseb, lohutab ning on hea sõber ja lapse „hääletoru“, kui lapse ei julge ise rääkida.

5 nõuannet lapsevanemale:
•julgustage oma lapsi mängima rühma erinevate lastega
•ärge rääkige negatiivselt lasteasutuse teistest lastest või nende vanematest
•viige sisse seltskondlik sünnipäeva tähistamine
•julgustage oma last kaitsma sõpru, kes pole võimelised end ise kaitsma
•olge avatud ja positiivne, kui teised vanemad räägivad oma laste probleemidest

(Allikas: Red Barnet, Save the Children -Denmark)

 

Rohkem infot projekti kohta:
lastekaitseliit.ee
kiusamisestvabaks.ee