Eriolukorra tõttu riigis on sellel aastal Kohila Vallavalitsuse korraldusega 20. aprill 2020 nr 84 lasteaedade kollektiivpuhkused tühistatud.

Meie lasteaia valverühm on alates 1.- 31. juulini   ventilatsiooni remondi tööde tõttu avatud Sipsiku lasteaias nendele lastele, kelle vanemad vallavalitsuse poolt korraldatud ankeetküsitlusele vastasid, et nad vajavad juulikuus töö tõttu kohta lapsele valverühmas.

 

Augustikuus töötab taas oma lasteaias valverühm järgmiselt:

10.08.- 14.08. valverühm avatud Krõlli rühmas

17.08 mõlemad rühmad avatud

 

Vastavalt riiklikule pühade ja tähtpäevade seadusele on lasteaed 23. ja 24. juunil ning 20. augustil suletud.