Lasteaia missioon:
Toetame perekonda lapse kasvamisel omanäoliseks isiksuseks ja loome lapse arengut soodustava turvalise arengukeskkonna, kus ta saab ise avastada ja kogeda.

Visioon:
Prillimäe lasteaed on kogukonnas tunnustatud, arvestatav, pidevalt arenev ja nõuetele vastav kaasaegse õpikeskkonnaga lasteaed, kuhu laps tahab tulla, kuhu vanem tahab oma lapse tuua ja kus õpetaja tahab töötada.

Moto:
Lasteaed on mängumaa – mängides sa targaks saad.

Lasteaia väärtused on:
usaldus ja ausus, loovus, hoolivus ja turvalisus, tervis, teistega arvestamine, ettevõtlikkus, koostöö  ja huumorimeel.

Ajaloost:
Prillimäe Lasteaed Põnnipere on munitsipaallasteasutus, mille pidajaks on Kohila Vallavalitsus.
Lasteaed alustas tööd 21. märtsil 1961. aastal Kohila sovhoosi Hageri filiaalina, Salutaguse sovhoosi keskusest 0,7 km eemal, Uustalu talumajas. Aasta hiljem sai majand oma lasteasutuse, mis oli 25- kohaline. Lapsed võeti lasteaeda alates 2. eluaastast. Tänaseks on lasteaed saanud renoveerimise käigus uue näo nii sise- kui ka välisilmes. Lasteaias tegutseb kaks liitrühma.
Lasteaed asub looduskaunis kohas tupiktänava lõpus, mistõttu on lasteaia ümbrus rahulik ning säästetud suurest liiklusest. Lasteaial on suur õueala kaasaegsete mänguatraktsioonidega. Lasteaial on oma õunaaed. Lähedal asub staadion sportimiseks, mägi kelgutamiseks ning metsatukk matkamiseks.