Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2019/2020 õppeaastal

Hoolekogu esimees: valimata

  • Marge Uueni – Rübliku rühm
  • Avo Treksler – Rübliku rühm
  • Moonika Troost – Krõlli rühm
  • Ringo-Rain Villems – Krõlli rühm
  • Õpetajate esindaja: Astrid Kinkar

Vallavalitsuse esindaja haridusnõunik Meeri Ehandi