Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2017/2018 õppeaastal

Hoolekogu esimees: Mariliis Miggur
Liikmed:

  • Marge Uueni – Rübliku rühm
  • Eve Marjapuu – Rübliku rühm
  • Kristiina Kolk – Krõlli rühm
  • Õpetajate esindaja: Astrid Kinkar

Vallavalitsuse esindaja haridusnõunik