Hoolekogu aitab kaasa kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele lasteaias, tehes koostööd lastevanemate, lasteaiapersonali ning vallavalitsusega. Küsimuste, rõõmude, murede või ettepanekutega võib pöörduda kõigi hoolekogu liikmete poole.

Hoolekogu on valitud lastevanemate koosolekul. Hoolekogu koosseis 2020/2021 õppeaastal:

Hoolekogu esinaine on Elyna Heinmäe – Krõlli rühm (elyna.heinmae@gmail.com)
Hoolekogu aseesinaine
Hoolekogu liikmed on Berith Orumaa (Krõlli rühm); Elis Aliine Koit (Rüblikute rühm), Karin Einmann (Rüblikute rühm)
Õpetajate esindaja: Astrid Kinkar
Vallavalitsuse esindaja haridusnõunik Meeri Ehandi

_____________________________________________________________________________________________________

HOOLEKOGU PROTOKOLLID 2020/2021 õ.a.

01.12.2021 – Hoolekogu koosolek
27.10.2021 – Hoolekogu koosolek
19.05.2021 – Hoolekogu koosolek
07.05.2021 – Hoolekogu koosolek
14.09.2020 – Hoolekogu koosolek