Hoolekogu

Hoolekogu aitab kaasa kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele lasteaias, tehes koostööd lastevanemate, lasteaiapersonali ning vallavalitsusega. Küsimuste, rõõmude, murede või ettepanekutega võib pöörduda kõigi hoolekogu liikmete poole.

Hoolekogu on valitud lastevanemate koosolekul. Hoolekogu koosseis 2020/2021 õppeaastal:

  • Hoolekogu esinaine on Elyna Heinmäe – Krõlli rühm (elyna.heinmae@gmail.com)
  • Hoolekogu aseesinaine on Marge Uueni – Rübliku rühm
  • Berith Orumaa – Krõlli rühm
  • Maris Rosenthal – Rübliku rühm
  • Õpetajate esindaja: Astrid Kinkar
  • Vallavalitsuse esindaja haridusnõunik Meeri Ehandi