Personal

Direktor: Anu Kaeval
Õppealajuhataja: 
Direktori asetäitja majanduse alal: Ülle Tamm

Krõlli rühma õpetaja: Kristin Mäesalu

Õpetaja assistent: Ane Libek
Õpetaja assistent: Elli Reimann

Rübliku rühma õpetajad:
Astrid Kinkar
Katrin Raud

Õpetaja abi: Katriin Stankevitš

Muusikaõpetaja: Ülle Pajumets
Liikumisõpetaja: Leo Hansar
Eripedagoog: Kaia Karlep

Kohila valla logopeed: Marit Tolmusk

Kohila valla psühholoog-nõustaja: Eha Sepping
Kokk: Ulvi Toimetaja
Abipersonal: Tatjana Karming, Tõnis Toimetaja