Direktor: Anu Kaeval
e-post: ponnid@kohila.ee
tel: 5556 0049

Direktori asetäitja
majanduse alal:
Ülle Tamm
e-post: majandus.ponnid@kohila.ee
tel: 5551 7631

KRÕLLI RÜHM

Õpetaja: Katrin Raud
Õpetaja assistent:
Ane Libek
Õpetaja assistent: 
Elli Reimann

RÜBLIKU RÜHM

Õpetajad: Astrid Kinkar ja Kaisa Järvik
Õpetaja abi: Katriin Štankevits


Muusikaõpetaja: Helle Anderson (tahetorud@rapla.ee)
Liikumisõpetaja: Leo Hansar
Eripedagoog: Kaia Karlep
Kokk: Ulvi Toimetaja
Abipersonal: Tatjana Karming, Tõnis Toimetaja

Haridustehnoloog: Elyna Heinmae (elyna.heinmae@gmail.com)

Kohila valla logopeed: Marit Tolmusk
epost: marit.tolmusk@kohila.edu.ee
tel: 59117726
Kohila valla logopeed Kristi Sarapuu
epost: kristi.sarapuu@kohila.edu.ee
tel: 5301 3788