Personal

Direktor: Anu Kaeval
Direktori asetäitja majanduse alal: Ülle Tamm

KRÕLLI RÜHM

Õpetaja: Katrin Raud
Õpetaja assistent: Ane Libek
Õpetaja assistent: Elli Reimann

RÜBLIKU RÜHM

Õpetajad: Astrid Kinkar
Õpetaja abi: Kaisa Järvik

Muusikaõpetaja: Ülle Pajumets
Liikumisõpetaja: Leo Hansar
Eripedagoog: Kaia Karlep

Kohila valla logopeed: Marit Tolmusk

Kohila valla psühholoog-nõustaja: Eha Sepping
Kokk: Ulvi Toimetaja
Abipersonal: Tatjana Karming, Tõnis Toimetaja