Personal

Direktor: Anu Kaeval
Õppealajuhataja: Anu Raud
Direktori asetäitja majanduse alal Ülle Tamm

Krõlli rühma õpetaja:
Kristin Mäesalu

Õpetaja assistent: Ane Libek
Õpetaja assistent: Katrin Kaur

Rübliku rühma õpetajad:
Astrid Kinkar
Katrin Raud

Õpetaja abi: Elli Reimann

Muusikaõpetaja:
 Anu Raud
Liikumisõpetaja: Anu Raud
Eripedagoog: Kaia Karlep

Kohila valla psühholoog-nõustaja: Eha Sepping
Kokk: Ulvi Toimetaja
Abipersonal: Tatjana Karming, Tõnis Toimetaja