Projektid

2020. aasta veebruarikuus liitusime TERVIST EDENDAVATE LASTEAEDADE VÕRGUSTIKUGA.  http://www.terviseinfo.ee

  1. aasta kevadel sai Prillimäe Lasteaed Põnnipere HITSA-lt ProgeTiigri programmi raames toetust programmeeritavate robotite – Bee-Bot`ide soetamiseks.

Hariduse Tehnoloogia Sihtasutus

 

“Igal lapsel oma pill”.

Projekti eesmärgiks on aidata Eesti inimeste ja ettevõtete abiga täiendada lastele muusikaõpet pakkuvate asutuste pillliparke. 2018.a. sai Põnnipere lasteaed toetust nelja ukulele ostmiseks.

igal_lapsel_rgb-300x174.jpg

KIKi projekti nr: 15007 Kohila valla Sipsiku, Männi, Linnupesa ja Põnnipere lasteaedade keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2018/2019 õppeaastal.

Sügis 2018 Rübliku rühm, Kohila Keskkonnahariduse Keskus, õppeprogramm “Läbi metsa rabajärve äärde”.

Kevad 2019 Krõlli rühm, Tallinna Loomaaed, õppeprogramm “Kus loomad elavad?”.

KIK logo RGB

2017/2018 õa keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 

KIKi projekti nr: 13486 Kohila valla Sipsiku, Männi, Linnupesa ja Põnnipere lasteaedade keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2017/2018 õp.
16. mai 2018 Krõlli rühm,  Eesti Loodusmuuseum, õppeprogramm  “Avastuste ruum: meeled ja meeleelundid.”
29. mai 2018 Rüblikute rühm,  Lastemuuseum MiiaMillaManda, õppeprogramm “Looduse lootus”.

KIK logo RGB

 

Lasteaia osalemine keskkonnahariduslikes KIK-i projekti õppeprogrammis 2016/2017 õppeaastal.

Projekti nimi: KIKi projekt nr. 12346. Kohila valla Sipsiku, Männi, Linnupesa ja Põnnipere lasteaedade keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2016/2017 õppeaastal.
Põnnipere lasteaed Krõllid 18 Tallinna Loomaaed “Koduloom ja tema tähtsus”   30.05.2017
Põnnipere lasteaed Rüblikud 16 Kohila Keskkonnahariduse Keskus “Sügis tuleb” 30.09.2016

Lasteaia osalemine keskkonnahariduslikes KIK-i projekti õppeprogrammides

KIKi projekt nr 9843 “Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid Kohila Gümnaasiumi, Kohila Mõisakooli ja Kohila valla lasteaedadele 2015/2016 õppeaastaks”
Projektis osales 31 last
21.04.2016 Krõllid Kevad tuleb
14.10.2015 Rüblikud Sügis tuleb
17.05.2016 Krõllid Looduse Lootus
19.05.2016 Rüblikud Läbi metsa rabajärve äärde

Lasteaed tänab Kirsti Solvakut Kohila Keskkonnahariduse Keskusest, tänu kellele meie lasteaia lapsed said osa õpetlikest ning huvitavatest käikudest loodusesse.