MEIE PROJEKTID

2020. aasta veebruarikuus liitusime TERVIST EDENDAVATE LASTEAEDADE VÕRGUSTIKUGA. Loe rohkem siit….

2018. aasta kevadel sai Prillimäe Lasteaed Põnnipere HITSA-lt ProgeTiigri programmi raames toetust programmeeritavate robotite – Bee-Bot`ide soetamiseks.

Igal lapsel oma pill

Projekti eesmärgiks on aidata Eesti inimeste ja ettevõtete abiga täiendada lastele muusikaõpet pakkuvate asutuste pillliparke. 2018.a. sai Põnnipere lasteaed toetust nelja ukulele ostmiseks.

igal_lapsel_rgb-300x174.jpg

KIKI projektid (Keskonnainvesteeringute Keskus) – Kohila valla Sipsiku, Männi, Linnupesa ja Põnnipere lasteaedade keskkonnahariduslikud õppeprogrammid

2020/2021 õppeaastal

3. mai 2021 – KIKi õppeprogramm “Kus loomad elavad?” – Õppekäik 5-7a. Tallinna Loomaaeda

2018/2019 õppeaastal: KIKi projekti nr: 15007

Sügis 2018 – Rübliku rühm: Kohila Keskkonnahariduse Keskus, õppeprogramm “Läbi metsa rabajärve äärde”.
Kevad 2019 – Krõlli rühm: Tallinna Loomaaed, õppeprogramm “Kus loomad elavad?”.

2017/2018 õppeaastal: KIKi projekti nr: 13486

16. mai 2018 – Krõlli rühm: Eesti Loodusmuuseum, õppeprogramm “Avastuste ruum: meeled ja meeleelundid”.
17.mai 2018 – Rüblikute rühm: Lastemuuseum MiiaMillaManda, õppeprogramm “Looduse lootus”.

2016/2017 õppeaastal: KIKi projekt nr. 12346

30. mai 2017 – Krõlli rühm: Tallinna Loomaaed “Koduloom ja tema tähtsus”.
30. september – Rüblikud: Kohila Keskkonnahariduse Keskus “Sügis tuleb”.

Projekt 12346 Kohila valla Sipsiku, Männi, Linnupesa ja Põnnipere lasteaedade keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2016/2017 õppeaastal.

Projekti eesmärgiks on Kohila valla Männi, Linnupesa, Põnnipere ja Sipsiku lasteaedade laste käitumisharjumuste kujundamine keskkonnasäästlikumaks ja bioloogilise mitmekesisuse-alaste teadmiste kasv läbi praktiliste tegevuste.

Koolieelsete lasteasutuste riikliku õppekava § 17 lõige 2 “Mina ja keskkond” eesmärkide realiseerumiseks võimaluste loomine 2016/2017 õppeaastal.

2015/2016 õppeaastal: KIKi projekt nr 9843
Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid Kohila Gümnaasiumi, Kohila Mõisakooli ja Kohila valla lasteaedades
Projektis osales 31 last

21.04.2016 Krõllid Kevad tuleb
14.10.2015 Rüblikud Sügis tuleb
17.05.2016 Krõllid Looduse Lootus
19.05.2016 Rüblikud Läbi metsa rabajärve äärde

Lasteaed tänab Kirsti Solvakut Kohila Keskkonnahariduse Keskusest, tänu kellele meie lasteaia lapsed said osa õpetlikest ning huvitavatest käikudest loodusesse.