Projekt 12346 Kohila valla Sipsiku, Männi, Linnupesa ja Põnnipere lasteaedade keskkonnahariduslikud

õppeprogrammid 2016/2017 õppeaastal.

 

Projekti eesmärgiks on  Kohila valla  Männi, Linnupesa, Põnnipere  ja Sipsiku lasteaedade laste

käitumisharjumuste kujundamine keskkonnasäästlikumaks ja bioloogilise mitmekesisuse-alaste

teadmiste kasv läbi praktiliste tegevuste.

Koolieelsete lasteasutuste riikliku õppekava § 17 lõige 2 “Mina ja keskkond” eesmärkide realiseerumiseks võimaluste loomine 2016/2017 õppeaastal.

“Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid Kohila Gümnaasiumi, Kohila Mõisakooli ja Kohila valla lasteaedadele 2015/2016 õppeaastaks”

Projektis osales 31 last
21.04.2016 Krõllid Kevad tuleb
14.10.2015 Rüblikud Sügis tuleb
17.05.2016 Krõllid Looduse Lootus
19.05.2016 Rüblikud Läbi metsa rabajärve äärde

Lasteaed tänab Kirsti Solvakut Kohila Keskkonnahariduse Keskusest, tänu kellele meie lasteaia lapsed said osa õpetlikest ning huvitavatest õppekäikudest loodusesse.