Prillimäe lasteaed Põnnipere osaleb 2013. aastast MTÜ Lastekaitse Liidu projektis Kiusamisest vaba lasteaed vt www.lastekaitseliit.ee

2013. aasta  veebruaris liitus meie lasteaed Taani metoodikal põhineva projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“. „Kiusamisest vaba lasteaed“ projektis osalevad 3-8 aastased lapsed, nende õpetajad, lapsevanemad ning lapsele olulised inimesed. Eestis on metoodika maaletoojaks ja projekti elluviijaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Programmi üldeesmärgid on:
•ennetada ja vähendada kiusamist lasteasutustes
•luua kiusamisvaba keskkond reeglite, käitumismudelite ja hoiakute näol
•töötada välja uusi meetodeid ja vahendeid kiusamise ennetamiseks
•teha koostööd Tallinna Ülikooliga kiusamist käsitlevate teadusuuringute raames

Projekt toetub neljale põhiväärtusele:
•sallivus – aktsepteerida lasterühma mitmekesisust
•austus – suhtuda hoolivalt rühma kõigisse lastesse, erinevuste ja kommete austamine
•hoolivus – huvi, osavõtlikkus ja abivalmidus kõigi laste vastu
•julgus – jääda endale kindlaks, seada oma piirid, astuda välja nähes teisi lapsi piire rikkumas

Projekti sümboliks on SÕBER KARU (Buddybear), mis väljendab turvalisust, hellust ja sõprust. Iga projektis osaleja laps saab endale karu, mis on mõeldud kasutamiseks tegevustes. SÕBER KARU on osaleja lastekoosolekutel, kaitseb, lohutab ning on hea sõber ja lapse „hääletoru“, kui lapse ei julge ise rääkida.

5 nõuannet lapsevanemale:
•julgustage oma lapsi mängima rühma erinevate lastega
•ärge rääkige negatiivselt lasteasutuse teistest lastest või nende vanematest
•viige sisse seltskondlik sünnipäeva tähistamine
•julgustage oma last kaitsma sõpru, kes pole võimelised end ise kaitsma
•olge avatud ja positiivne, kui teised vanemad räägivad oma laste probleemidest

Allikas: Red Barnet, Save the Children -Denmark

Rohkem infot projekti kohta: kiusamisestvabaks.ee/